NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 29. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

 

NATJEČAJ 

za dodjelu najmanje 400 studentskih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) za akademsku godinu 2017./2018. 

 

 

I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se studentima deficitarnih studijskih programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe.

                 1. RAČUNARSTVO

                 2. STROJARSTVO

                 3. ELEKTROTEHNIKA

                 4. INFORMATIKA – nastavnički

                 5. MATEMATIKA – nastavnički

                 6. MATEMATIKA 

                 7. FIZIKA – nastavnički

                 8. FIZIKA 

                 9. DOKTOR MEDICINE

                10. FARMACIJA

                11. ANGLISTIKA - nastavnički

                12. ANGLISTIKA 

 

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se studentima – osobama s invaliditetom;

 

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine; 

 

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima– aktivnim kategoriziranim sportašima;

 

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji;

 

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se studentima muzičkih i umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj – nadarenim mladim umjetnicima; 

 

VII. Stipendije Zaklade u 7. kategoriji dodjeljuju se  studentima bez oba roditelja;

 

VIII. Stipendije Zaklade u 8. kategoriji dodjeljuju se  studentima roditeljima;

 

IX. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od  21. prosinca 2017. godine.

 

VIII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se elektronički kao i na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Elektronički obrazac, obrasci za sve kategorije stipendija, zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija i Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija mogu se preuzeti na web stranici: www.nzzpuss.hr 

 

Prijave se podnose  do 30. siječnja 2018. godine do 12h.

 

Prijave na natječaj šalju se 

elektronički: 

i

poštom:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

(za studentske stipendije)

Ilica 24/1

10 000 Zagreb.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

prof. dr. sc. Branka Ramljak